سیزدهم فروردین ماه روز طبیعت را گرامی میداریم

سیزدهم فروردین ماه روز طبیعت را گرامی میداریم


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


در ایران باستان پس از برگزاری مراسم نوروزی سیزدهم که به ایزد باران تعلق داشت مردم به دشت و صحرا و کنار جویبارها می‌رفتند و به شادی و پایکوبی می‌پرداختند و آرزوی بارش باران را از خداوند می‌کردند و پس از آن هر سال روز سیزده فروردین افراد بیرون از منزل بودند اما سیزده بدر و روز طبیعت امسال در ایران رنگ و بوی دیگر دارد زیرا با اپیدمی ویروس کرونا افراد در منزل می‌مانند و به طبیعت نمی‌روند
زمان رفتن کرونا را ما تعیین می کنیم به شرطی که اجازه ندهیم از تصمیمات لجبازانه ما برای خودش سور و سات برپا کند و اکنون که پشت دروازه روز طبیعت قرار گرفته ایم ، بیشتر از همه می توانیم این مهمان ناخوانده و ناشناس را ناامید کرده و از شهر و دیار و کشورمان دور کنیم.
محدودیت‌های رسمی وجود دارد
«ما با در خانه ماندن روز طبیعت امسال کرونا را شکست می‌دهیم.»


تگ ها