افتخاری دیگر برای مجموعه قند نیشابور، انتخاب قند نیشابور به عنوان واحد برتر معاونت غذا و دارو

افتخاری دیگر برای مجموعه قند نیشابور، انتخاب قند نیشابور به عنوان واحد برتر معاونت غذا و دارو


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی شرکت قند نیشابور
با عنایت به اهمیت سلامت محصول تولیدی و همچنین جامعه سالم ، مدیریت ارشد سازمان کنترل آیتم های اصلی و ارائه راهکار های بهبود روند تولید را جزء اهداف اصلی برنامه راهبردی پروسه تولید قرار داده و اهمیت موضوع را برای کارشناسان تبیین نموده است.
در همین راستا واحد کنترل کیفیت و بخش فنی به منظور افزایش سلامت و بهبود روند تولید تمام تلاش خود را به صورت شبانه روزی در خط تولید انجام داده و باعث ارتقاءسیستم تولید شده است.
با اقدامات صورت گرفته این واحد تولیدی موفق به دریافت تندیس واحد منتخب اداره نظارت بر مواد غذایی - آشامیدنی و بهداشتی شهرستان گردید


تگ ها