هفته درخت کاری

هفته درخت کاری


منبع : روابط عمومی شرکت قند نیشابور


☘️☘️درخت را با قلب می‌کارند نه با دست!

برای همه قلبی آرزو می‌کنیم …

هفته درختکاری ، هفته هدیه‌ دادن درخت به زمینِ پیر مبارک باد

دست‌های قلب و روحتان پر عشق باد☘️☘️

به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی قند نیشابور ، همزمان با هفته درختکاری به منظور زیباسازی و حفظ محیط زیست محوطه کارخانه دکتر محمود شهراسبی مدیرعامل محترم به همراه قائم مقام و مشاور اجرائی ، ریاست کارخانه و مدیران داخلی یک اصله نهال را غرس نمودند و به حفظ ارزشهای محیط زیست و داشتن فضای سبز محوطه شرکت را یادآوری نمودند.


تگ ها