برگزاری  مجمع عمومی سالانه  قند نیشابور در مورخ 30 دی ماه 99

برگزاری مجمع عمومی سالانه قند نیشابور در مورخ 30 دی ماه 99


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به اطلاع کلیه همکاران و سهامداران می رساند مجمع عمومی سالانه شرکت قند نیشابوردر مورخ 99/10/30 از ساعت 10 تا 12 برگزار می گردد
با عنایت به بیماری کووید19 و رعایت مسائل بهداشتی می توانید از سه طریق زیربه صورت آنلاین مجمع عمومی سالانه قند نیشابور را دنبال نمائید.

https://www.instagram.com/neyshaboursugar
https://www.aparat.com/GhandNeyshabour/live
https://webinar.neyshaboursugar.ir
روابط عمومی شرکت قند نیشابور


تگ ها