راه اندازی کوره بخار در مورخ 99/06/24

راه اندازی کوره بخار در مورخ 99/06/24


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی کارخانه قن نیشابور همزمان با شروع فصل برداشت چغندر قند و پس از روشن شدن کوره آهک ، در مورخه 99/06/24 با توسل بر ائمه اظهار در ساعت 15 کوره بخار استارت گردید


تگ ها