تقدیر از مقام کارگران بسیجی

تقدیر از مقام کارگران بسیجی


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی کارخانه قند نیشابور ،
با عنایت به هفته کار و کارگر و گرامیداشت مقام آن ، از کارگران بسیجی فعال در کارخانه توسط پایگاه مقاومت بسیج شهرستان فیروزه در مراسمی که به منظور گرامیداشت مقام معلم و کارگر برگزار گردید. تقدیرو با اهداء لوح سپاس از زحمات آنها قدردانی گردید.


تگ ها