اسقرار و عملیات سازی اتوماسیون اداری دیدگاه در کارخانه قند نیشابور

اسقرار و عملیات سازی اتوماسیون اداری دیدگاه در کارخانه قند نیشابور


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


به نقل از روابط عمومی شرکت قند نیشابور و در راستای اهداف مدیریت سازمان ،پیاده سازی اتوماسیون اداری به منظور پیشبرد موثر اهداف کلان سازی و ساماندهی بهتر صورت پذیرفت و دوره آموزشی استفاده از اتوماسیون اداری دیدگاه همزمان با نصب بر روی سیستم دپارتمان و کارخانه در محل با حضور کاربران و کارشناس محترم شرکت چارگون در مورخه 99/06/25 برگزار گردید.
هدف از پیاده سازی این سیستم در شرکت ساماندهی بیشتر مکاتبات ، صرفه جویی کاغذ در مکاتبات روزانه و استفاده از تکنولوژی روز می باشد.


تگ ها