اهداءلـوح زرین یکصد واحد مشتری مدار به قند نیشابور

اهداءلـوح زرین یکصد واحد مشتری مدار به قند نیشابور


منبع :


اعتماد شما ،افتخار ماست
به نقل از روابط عمومی قند نیشـابور
این مجموعه تولیـدی توانسته،درسال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها ،
با اعتماد شما به محصولات مرغوب و با کیفیت و جلب حمایت ذی نفعان و مشتریان جزء یکصد واحد مشتری مدار گردد
پس از بررسی های حاصله شرکت سهامی قند نیشابور توانست جزء یکصد واحد مشتری مدار معرفی گردد
این واحـد تولیـدی با به کارگیری توان تولیدی و تلاش های بی شائبه و شبانه روزی در تولید محصول مرغوب وبا کیفیت و ارائه به بازار تولید و مصرف توانسته است جزء یکصد واحـدمشتری مدار سال 1400 باشد و لوح زرین آن را کسب نماید.
با آرزوی موفقیت مجموعه قند نیشابور در جذب و جلب رضایت بیشتر شما مشتریـان گرامی با افزایش کیفیت و کمیت محصول تولیدی


تگ ها