فعالیت ها و گواهینامه ها :


حاصل سال ها تلاش در مجموعه کارخانه قند نیشابور افتخارات و گواهینامه ای معتبر داخلی و خارجی است که گواه پشتکار و جدیت ما در ارائه محصولات بروز و مطابق آخرین استاندارد های روز دنیا است برخی از این گواهینامه ها و افتخارات را میتوانید در این بخش مشاهده نمایید .برخی از افتخارات و گواهینامه ها

شرکت قند نیشابور ، منتخب معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شرکت قند نیشابور ، منتخب معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صنایع برتر انرژی

صنایع برتر انرژی

نشان عالی بزرگان و برترین های صنعت تجارت ایران – ۱۳۹۲

نشان عالی بزرگان و برترین های صنعت تجارت ایران – ۱۳۹۲

واحد نمونه کیفیت استانی – ۱۳۹۶

واحد نمونه کیفیت استانی – ۱۳۹۶

گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

کارآفرینان برتر خراسان رضوی

کارآفرینان برتر خراسان رضوی

واحد تولیدی برتر در صنایع غذایی – ۱۳۹۶

واحد تولیدی برتر در صنایع غذایی – ۱۳۹۶

تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان

تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان

گواهینامه ISO9001 شرکت قند نیشابور

گواهینامه ISO9001 شرکت قند نیشابور

گواهینامه ISO 14001 شرکت قند نیشابور

گواهینامه ISO 14001 شرکت قند نیشابور

گواهینامه ISO 22000 شرکت قند نیشابور

گواهینامه ISO 22000 شرکت قند نیشابور

گواهینامه ISO 45001شرکت قند نیشابور

گواهینامه ISO 45001شرکت قند نیشابور

گواهینامه ISO 50001شرکت قند نیشابور

گواهینامه ISO 50001شرکت قند نیشابور

گواهینامه HACCP MS شرکت قند نیشابور

گواهینامه HACCP MS شرکت قند نیشابور